Death Notices & Obituaries

Valerie Harlech (Val) Morris

MORRIS VALERIE HARLECH (VAL) 27th August, 2018, peacefully after a short illness at Wrexham Maelor Hospital, aged 80, of Ffordd Celyn, Sychdyn, Nr. Mold. Beloved wife of the late Roland Morris, devoted and much loved mother of Gareth, Glesni and daughter in law Susan, dear sister of Peter and his partner Mike, and loving grandmother to Robyn, Aimee, Jamie, Jake, and to her great grandchildren Myla and Elijah. Funeral Service at Bethesda Chapel, New Street, Mold on Thursday, 13th September at 1pm, followed by Committal at Flintshire Crematorium, Northop. Family flowers only please, donations gratefully received if desired towards Nightingale House Hospice and Cancer Research Wales. All enquiries: J. E. Davies & Son, 90 Wrexham Street, Mold. Tel 01352 700155. MORRIS VALERIE HARLECH (VAL) Awst 27ain 2018, A hunodd yn dawel ar gwaeledd byr yn Ysbyty Maelor Wrexham yn 80 oed, o Ffordd Celyn, Sychdyn ger Yr Wyddgrug. Annwyl briod y diweddar Roland Morris, a mam a mam yng nghyfraith gariadus i Gareth a Susan, a Glesni, chwaer annwyl i Peter a'i bartner Mike, mamgu ofalus a charedig i Robyn, Aimee, Jamie, Jake, a Hen Mamgu i Myla a Elijah. Gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Bethesda, Stryd Newydd, Yr Wyddgrug am 1.00 o'r gloch, dydd Iau Medi 13eg ac i ddilyn yn Ymlosgfa Sir y Fflint, Llaneurgain. Blodau'r teulu yn unig os gwelwch yn dda ond derbynir rhoddion tuag at Hospis Ty'r Eos, ac Ymchwil Canser Cymru. Manylion gan: J. E. Davies a'i Fab, 90 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug. Ff01352 700155.

329 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message