Search for more Public Notices in your area
Planning

4 The Gardens, Hold, Renewal of Roof Covering

Notice ID: WAR2478657

Notice effective from
3rd August 2022 to 2nd September 2022


CVngor Bwrdeistref Sirol WREXHA
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990


Peddf Cynllunio {Adeiladau Abestmdig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990


P/2022/0653 - 4 THE GARDENS, HOLT, WRECSAM, LL13 9JW
GOSOD DEUNYOD TO (MEWN ARDAL ERTHYGL 4)


Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar www.wrexham,gov.uk/plans neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, Lt111LG. Os dymunwch gyftwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas ii'r cynigion dyfech ysgrifennu at Cyngor Swrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch planning_admin@wrexham.gov.uk cyn 2a.oa.2022


Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi. HE GARDENS, HOLT, WRECSAM, LL13 9JW GOSOD DEUNYOD TO (MEWN ARDAL ERTHYGL 4WREXHAM County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990


Planning {Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990


P/2022/0653 - 4 THE GARDENS, HOLT, WREXHAM, LL13 9JW
RENEWAL OF ROOF COVERING (IN ARTICLE 4 AREA)


You may view the above applications on www.wrexham,gov.uk/plans or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG, tt you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@ wrexham.gov,uk before 24.08.2022


We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.
Attachments

WAR2478657.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices