Search for more Public Notices in your area
General

The Rock Sports Ground, General Safety Certificate

Notice ID: WAR2476900

Notice effective from
1st August 2022 to 31st August 2022


CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM
DEDDF DIOGELWCH MEYSYDD CHWARAEON 1975 FEL Y'I DIWYGIWYD
RHEOLIADAU DIOGELWCH MEYSYDD CHWARAEON 1987
TYSTYSGRIF DIOGELWCH CYFFREDINOL NEWYDD
Y MAES CHWARAEON ROC, RHOSYMEDRE, WRECSAM

Orwy hyn rwyf yn rhoi rhybudd fod y Cyngor wedi cyhoeddi Tystysgrif Diogelwch Cyffredinol newydd i Cefn Druids Football Club Limited.

Oyddiedig y 25 diwmocl hwn o Gorffennaf 2022
Ian Jones
Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio Oros Oro, Cyngor Bwrdeistref Sirol
Wrecsam, Neuadd y Oref, Wrecsam, LL11 1AY


WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL
SAFETY OF SPORTS GROUNDS ACT 1975 AS AMENDED
THE SAFETY OF SPORTS GROUNDS REGULATIONS 1987
THE REPLACEMENT OF A GENERAL SAFETY CERTIFICATE
THE ROCK SPORTS GROUND, RHOSYMEDRE, WREXHAM


I hereby give notice that the Council has issued a replacement General Safety Certificate to Cefn Druids Football Club Limited.

Dated the 25 day of July 2022
Ian Jones
Interim Chief Officer Planning & Regulatory, Wrexham County Borough
Council, Guildhall, Wrexham, LL111AV

Attachments

WAR2476900.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices