Search for more Public Notices in your area
Planning

CHURCH ROAD MINERA, Planning Application

Notice ID: WAR2476812

Notice effective from
1st August 2022 to 31st August 2022


Cyngor Bwrdeistref Simi WREXHAM
Deddf Cynllunio Gwlad a Th ref 1990


P/2022/0583 - BROOKLYNNE CHURCH ROAD MINERA, WRECSAM LLII 3DA
ADEILADU GAREJ

Geltwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham,gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LLll lLG, Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas i'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. Llll 1AY neu e-bostiwch

ptanning_admin@wrexham.gov.uk


cyn 17/08/2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth n G mrae ac ni dd h n n arwain at unrhyw oedi

WREXHAM County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990


P/2022/0583 - BROOKLYNNE CHURCH ROAD MINERA, WREXHAM LL11 3DA
ERECTION OF GARAGE


You may view the above applications on www.wrexham,gov.uk/plans or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. tt you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@wrexham,gov,uk before 17/08/2022


We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.


Attachments

WAR2476812.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices