Search for more Public Notices in your area
Planning

72 Ruabon Road, Planning Application

Notice ID: WAR2476817

Notice effective from
1st August 2022 to 31st August 2022


Cyngor Bwrdeistref Simi WREXHAM
Deddf Cynllunio Gwlad a Th ref 1990

P/2022/0582 72 RUABON ROAD WRECSAM LL13 7PH
GDSOD FFENESTRI NEWYDD l'R DRYCHIAD BLAEN

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar www.wrexham.gov.uk/plans neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas A'r cynigion dylech ysgrffennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Oref, Wrecsam. Ll111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 17/08/2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.WREXHAM County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0582 72 RUABON ROAD WREXHAM LL13 7PH
INSTALLATION OF REPLACEMENT WINDOWS TO FRONT ELEVATION

You may view the above applications on www.wrexham.gov.uk/plans or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AYor email: planning_admin@wrexham.gov.uk before 17/08/2022

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay

Attachments

WAR2476817.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices