Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2448888

Notice effective from
27th June 2022 to 27th July 2022

WREXHAM County Borough Council
Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0575 3 Wrexham Road, Overton, Wrexham, LL13 ODY Listed Building Consent For Internal Opening (Office To House) Replacement Of Side Entrance With Glazed Entrance, Removal Of Walls Between Kitchen And Dining Space And External Render To Rear

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham40v.uk

before 20.07.2022

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990


P/2022/0575 3 Wrexham Road, Overton, Wrecsam LL13 0DY
Caniatad Adeilad Rhestredig Ar Gyfer Agoriad Mewnol (Swyddfa I Dy), Newid YDrwsOchr Am Ddrws Gwydrog,Tynnu'rWaliau RhwngYGeginA'rYstafell Fwyta A Rhoi Rendrad Newydd Ar Y Cefn
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham40v.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas fi'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 20.07.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Attachments

WAR2448888.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices