Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham, Multi Planning Applications

Notice ID: WAR2420259

Notice effective from
24th May 2022 to 23rd June 2022


Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990


P/2022/0450 7 Pen y Nant, Church Road, Minora, Wrecsam, LL11 3DA Caniatad Adeilad Rhastredig I Nawid Lla Tan Mewn YstafellFyw
P/2022/0459 Ruabon Railway Station, Station Road, Ruabon, Wrecsam, LL14 6DL
Trawsnewid Swyddfeydd I Annedd, Gwaith Mewnol Cysylm'edig, Wal Derfyn Newydd A Gwaith YhYBIaengwrt
P/2022/0460 Ruabon Railway Station, Station Road, Ruabon, Wrecsam, LL14 6DL
Caniatad Adeilad Rhestredig Ar Gyfer Trawsnewid Swyddfeydd I Annedd, Gwaith Mewnol Cysylhiedig, Wal Derfyn Newydd A Gwaith Yn Y Blaangwrt

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas 3'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 15.06.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.


WREXHAM County Borough Council
Town and Country Planning
Act 1990


P/2022/0450 7 Pen y Nant, Church Road, Minora, Wrexham, LL11 3DA Listed Building Consent For Replacement Fireplace In Living Room
P/2022/0459 Ruabon Railway Station, Station Road, Ruabon, Wrexham, LL14 6DL
Conversion Of Offices To Dwelling, Associated Internal Works, New Boundary Wall And Works To Forecourt
P/2022/0460 Ruabon Railway Station, Station Road, Ruabon, Wrexham, LL14 6DL
Listed Building Consent For Conversion Of Offices To Dwelling, Associated Internal Works, New Boundary Wall And Works To Forecourt

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 15.06.2022

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2420259.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices