Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2394842

Notice effective from
26th April 2022 to 26th May 2022

Cyngor Bwrdaistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

P/Z022/0367 7 Sundome, Overton, Wrecsam, LL13 OEE Gosod 10 panel solar system pv ar y to
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yr Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch planning_admin@wrexham.gov,ukcyn 18.05.2022,
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990


P/2022/0387 7 Sundome, Overton, Wrexham, LL13 OEB.
Installation of 10 panel solar pv system on roof
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email:

planning_admln@wrexham.gov.uk

before 18.05.2022 We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2394842.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices