Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2391396

Notice effective from
22nd April 2022 to 22nd May 2022

Cyngor Bwrdaistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/Z022/0359 Tyn y Capel, Ffordd Eglwys, Minera, Wrecsam, LL11 3DA Cadw Lloches Allanol - Caniatad Ardal Gadwraeth
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 11.05.2022

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act
1990
P/2022/0359 Tyn y Capel, Church Road, Minera, Wrexham, LL11 3DA Retention Of External Shelter - Conservation Area
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email:

planning_admln@wrexham.gov.uk

before before 11.05.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi. In Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2391396.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices