Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2387154

Notice effective from
13th April 2022 to 13th May 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0344 Bersham Hall, Bersham Road, Bersham, Wrecsam, LL14 4HS. Mynedfa a rhodfa newydd arfaethedlg I greu system rhodfa un ffordd.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas 3'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admln@wrexham.gov.uk

cyn 11.05.2022, Rydym yn croesawu goheblaeth yn Gymraeg, Byddwn yn ymateb I unrhyw oheblaeth yn Gymraeg ac nl fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0344 Bersham Hall, Bersham Road, Bersham, Wrexham, LL14 4HS.
Proposed new access and driveway to create a one way driveway system.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@wrexham.gov,uk before 11.05.2022, We welcome correspondence in Welsh, We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2387154.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices