Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham, Planning Notice

Notice ID: WAR2384134

Notice effective from
11th April 2022 to 11th May 2022

Cvnqor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad aThref 1990
P/2022/0330 1-3 College Street, Wrecsam, LL13 8LU
Amrywio Amodau 2 A 4 Caniatad Cynllunio P/2020/0776 I Diwygio Cynlluniau Cymeradwy
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LLii 1AY neu e-bostiwch
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0330 1-3 College Street, Wrexham, LL13 SLU
Variation Of Conditions 2 And 4 Of Planning Permission P /2020/0778 To Amend Approved Plans
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admm@

wrexham.gov.uk

before 04.05.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2384134.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices