Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gorchymyn (Gorsaf Fysiau Wrecsam) (Llefydd Parcio Oddi Ar Y Stryd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022

Notice ID: WAR2380536

Notice effective from
8th April 2022 to 8th May 2022


Gorchymyn (Gorsaf Fysiau Wrecsam) (Llefydd Parcio Oddi Ar Y Stryd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 2022

Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ("y Cyngor") yn cynnig gwneud Gorchymyn o dan Adran 35 (1) a Rhan IV o Atodlen 9 o Deddf Rheolelddlo Traffig Ffyrdd 1984 ("Deddf 1984") i reoleiddio'r defnydd o lefydd parcio yng Nghanol Gorsaf Fysiau Wrecsam a restrwyd yng ngholofn 1 o atodlen 1.
Mae'r Gorchymyn Drafft yn cynnwys darpariaeth sy'n cyfyngu ar y defnydd o'r llefydd parcio ar gyfer defnydd y cerbydau a nodwyd gyferbyn pob Me parcio wedl eu henwl yng Ngholofn 3 o restr 1, a hefyd yn dynodl ar gyfer y llefydd parcio wedl eu henwl, y dlwrnodau y gwelthredlr hynny, yr orlau a welthredlr hynny a'r costau a godir, fel y nodwyd yng ngholofnau 4, 5 a 6 yn y Rhestr. Cesglir costau parcio car trwy beiriannau "Talu ac Arddangos" wedi eu lleoli mewn llefydd parcio neu trwy ddull arall o dalu yn cynnwys dull electronig, fel y mae'r Cyngor yn ei ystyried yn briodol. Penderfynir ar ffioedd sy'n berthnasol i feysydd parcio dros gyfnodau byr a hir ar gyfer y llefydd parcio dan sylw. Gall y Cyngor gyflwyno trwyddedau ar gyfer llefydd parcio yn amodol ar yr amodau.
Bydd copi o'r Gorchymyn Drafft, y cynllun, a chopi o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud Gorchymyn, a chopi o gorchymyn (Gorsaf Fysiau Wrecsam) (llefydd parcio oddi ar y stryd) cyngor bwrdeistref sirol wrecsam 2020 sy'n cael ei ddiddymu ar gael i'w harchwilio ar

www.wrecsam.gov.uk


Dylid gyrru unrhyw wrthwynebiad i'r Gorchymyn arfaethedig, a'r rheswm dros wrthwynebu, yn ysgrifenedig at yr unigolion isod ddim hwyrach na 6/5/2022

Attachments

WAR2380536.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices