Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING A PUBLIC PATH AGREEMENT HIGHWAYS ACT 1980. SECTION 25

Notice ID: BIR2356774

Notice effective from
11th March 2022 to 10th April 2022

NOTICE OF MAKING A PUBLIC PATH AGREEMENT HIGHWAYS ACT 1980. SECTION 25 The Wrexham County Borough Council

Morlas Brook Public Path Creation Agreement 2022 Mae'r cytundeb uchod a wnaethpwyd ar 18 lonawr 2022 dan Adran 25 Deddf Priffyrdd 1980 yn creu llwybr cyhoeddus, sy'n cael ei gynnal a'i gadw ar draul y cyhoedd, o'r gyffordd S llwybr cyhoeddus y Waun yn SJ 3103 3825 I'r dwyraln gogledd-ddwyrain am oddeutu 150 metr i bont droed sy'n croesl Nant Morlas ar ffln y sir yn SJ 3118 3828. Mae lied y llwybr yn 2.0 metr rhwng 5J3103 3825 acSJ 3118 3828.

Dan Adran 25 Deddf Priffyrdd 1980 ni chelr hawl i wrthwynebu'r cytundeb hwn. Daeth y cytundeb i rym ar 18 lonawr 2022.

Dyddiad:11 Mawrth 2022 Linda Roberts, Prif Swyddog Dros Dro Llywodraethu a Gwasanaethau Cwsmeriaid, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL111AY

NOTICE OF MAKING A PUBLIC PATH AGREEMENT HIGHWAYS ACT 1980. SECTION 25 The Wrexham County Borough Council

Morlas Brook Public Path Creation Agreement 2022 The above named agreement made on 18 January 2022 under section 25 of the Highways Act 1980, has the effect of creating a public footpath maintainable at public expense, commencing from the junction of Chirk public footpath 35 at SJ 3103 3825 and continuing generally east north-east for approximately 150 metres to a footbridge crossing Morlas Brook at the county boundary at SJ 3118 3828. The footpath has a width of 2,0 metres between SJ 3103 3825 and SJ 3118 3828.

Under section 25 of the Highways Act 1980 there is no right of objection to the agreement. The agreement took effect on 18 January 2022.

Dated: 11 March 2022

Linda Roberts, Interim Chief Officer

Governance and Customer, Guildhall, Wrexham, LL111AY

Attachments

BIR2356774.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices