Search for more Public Notices in your area
Traffic

Bridge Street, Holt, Wrexham, (Prohibition Of Through Traffic)

Notice ID: WAR2350038

Notice effective from
4th March 2022 to 3rd April 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Ad ran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 07/03/22 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddioV rhan honno o Stryt y Bont, Holt, Wrecsam, o gyferbyn a Bridge House i gyfeiriad y gogledd am bellter o 180m dros y bont IV ffin sirol gyda Swydd Gaer I alluogi Severn Trent Water Cyf I osod pibell ddwr newydd.
Bydd y llwybr amgen ar gyfer cerbydau a effelthir gan gau'r ffordd yn mynd ar hyd Stryt y Castell, Ffordd Wrecsam yr A534, y B5130 aV Stryd Fawr, a bydd arwyddion priodol wedi cael eu gosod i ddangos y ffordd, Bydd mynedlad i gerddwyr a cherbydau'r gwasanaethau brys drwy gydol ycyfnod cau.
Mae disgwyl IV gwaharddlad bara am 3 wythnos, neu lal os bydd y gwaith
wedi ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 04/03/22.
Darren Williams- Prif Swyddog
Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 19B4 effective from 07/03/22 prohibiting any vehicle from using that length of Bridge Street, Holt, Wrexham from adjacent Bridge House in a N. direction for a distance of 180m over the bridge to the county boundary with Cheshire West to enable Severn Trent Water Ltd. to lay a new water pipe.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Castle Street, Wrexham Road, A534, B5130, Barton Road and High Street will be signposted. Access for pedestrians and emergency vehicles will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 3 weeks, or until completion of the
works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 04/03/22.
Darren Williams - Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

WAR2350038.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices