Search for more Public Notices in your area
Planning

Planning, Wrexham County Borough Council

Notice ID: BIR2349296

Notice effective from
2nd March 2022 to 1st April 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0151 Pendine Park Nursing Home, Ffordd Summerhill, Stansty, Wrecsam, LL114YE
Adeiladu Adeilad Cyf leuster Arbenigol A Gofal Ychwanegol - Datblygiad Mawr a Ymadawiad I'r Cynllun Datblygu
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LLii 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw syfwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 23.03.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0151 Pendine Park Nursing Home, Summerhill Road, Stansty, Wrexham, LL114YE
Erection Of Specialist And Extra Care Facility Building ¦ Major Development and Departure from the Development Plan
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LLii 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 23.03.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

BIR2349296.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices