Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2341516

Notice effective from
22nd February 2022 to 24th March 2022

Cyngor Bwrdaiatref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

P/2022/0164 19-20 Stryd y Bryn, Cefn Mawr, Wrecsam, LL14 3BA

Codi Decin (Cais Ol-Weithredol) - Ardal Gadwraeth

Gellwch archwilio'rceisiadau uchod

arwww.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arghvydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas 3'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 16,03.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0164 19-20 Hill Street, Cefn Mawr, Wrexham, LL14 3BA

Erection Of Decking (in Retrospect) - Conservation Area Consent

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/planB

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 16.03.2022

/planBWe welcome correspondence In Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2341516.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices