Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2337347

Notice effective from
16th February 2022 to 18th March 2022

Cyngor Bwrdeisrref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

P/2022/0140 Esclusham Hall Farm, Legacy, Rhostyllen, Wrecsam, LL144ES

Caniatad Adeilad Rhestredig Ar Gyfer Tynnu Simnai

Gellwch archwilioY ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas tfr cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 09.03.2022

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

P/2022/0140 Esclusham Hall Farm, Legacy, Rhostyllen, Wrexham, LL14 4ES

Listed Building Consent For Removal Of Chimney

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 18 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning admin@

wrexham.gov.uk

before 09.03.2022

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2337347.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices