Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2322387

Notice effective from
1st February 2022 to 3rd March 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0071 Bettisfield Hall, Bettisfield, Whitchurch, SY13 2LB
Caniatad Adeilad Rhastradig Ar Gyfer Dymchwel
A Disodli Un Ysgubor A Chdoi Dau Dy Allan Bach Newydd
[CaisOI-Werthredol)
P/2022/0070 Bettisfield Hall, Bettisfield, Whitchurch, SY13 2LB
Dymchwel A Disodli Un Ysgubor A Chdoi Dau Dy Allan Bach Newydd (Cais Ol-Werthredol)
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0071 Bettisfield Hall, Bettisfield, Whitchurch, SY13 2LB
Listed Building Consent For The Demolition And Replacement Of One Bam And Erection Of Two New Small Outbuildings (In Retrospect)
P/2022/0070 Bettisfield Hall, Bettisfield, Whitchurch, SY13 2LB
Demolition And Replacement Of One Barn And Erection Of Two New Small Outbuildings (In Retrospect]
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 23.02.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 23.02.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence In Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2322387.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices