Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 P/2022/0031 8 Dispensary Row, Wrexham Road, Overton, Wrexham, LL13 0DU.

Notice ID: WAR2312777

Notice effective from
20th January 2022 to 19th February 2022

Cynqor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 P/2022/0031 8 Rhes y Feddygfa, Ffordd Wrecsam, Overton, Wrecsam, LL13 ODU.
Caniatad adeilad rhestredig i ddymchwel ty allan, newid 4 ffenestr ac 1 drws yng nghefn yr eiddo.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yr Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a'r cynigion dylech ysgrrfennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 09.02.2022. Ftydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 P/2022/0031 8 Dispensary Row, Wrexham Road, Overton, Wrexham, LL13 0DU.
Listed building consent to demolish outbuilding, replace A windows and 1 door to rear of property.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@wrexham,

gov.uk

before 09.02.2022.
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay._

Attachments

WAR2312777.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices