Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2304353

Notice effective from
11th January 2022 to 10th February 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2022/0010 Althrey Wood house, Bangor On Dee, Wrecsam, LL13 ODA
Dymchwel Annedd Bresennol A Chodi Annedd Newydd Newidiad I Ganitad Cynllunio P/2020/0451 - Yh effeithio arosod adeilad rhestredig
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2022/0010 Althrey Woodhouse, Bangor On Dee, Wrexham, LL13 ODA
Demolition Of Existing Dwelling And Erection Of Replacement Dwelling Amendment To Planning Permission P/2020/0451 - Affecting The Siting Of A Listed Building
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 02.02.2022
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or Bt Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. IF you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 02.02.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2304353.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices