Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2301427

Notice effective from
11th January 2022 to 10th February 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 31/01/22 yn gwahardd unrtiyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno Dde Ffbrdd Clywedog, YstSd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, o'i chyffordd S Gogledd Ffordd Clywedog i gyfeiriad y de am bellter o 1250m i'w chyffordd S De Ffordd y Bont Ffordd er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam I roi wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gin giu'rffordd ar hyd Gogledd Ffordd Clywedog, Ffordd Coed Aben, a De Ffordd y Bont a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl I'r gwaharddlad bara am 3 wythnos, neu lal os bydd y gwaith wedl ei gwblhau ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis. Dyddiedig 11/01/2022
Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 31/01/22 prohibiting any vehicle from using that length of Clywedog Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham from its junction with Clywedog Road North In a S direction for a distance of 1250m to its junction with Bridge Road South to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure Is via Clywedog Road North, Coed Aben, Bridge Road and Bridge Road South and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 3 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 11/01/22.
Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2301427.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices