Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 10/01/22 prohibiting any vehicle from using that length of Chapel Street, Ponciau, Wrexham, from its junction with Clarke Street in an S. direction for a distance of 90m, to enable Dwr Cymru to undertake repair of a collapsed sewer

Notice ID: BIR2297283

Notice effective from
7th January 2022 to 6th February 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 10/01/22 ac yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r man honno o Stryt y Capel, Ponciau, Wrecsam, o'i chyffordd a Stryt Clarke i gyfeiriad y de am bellter o 90 metr, er mwyn i Ddwr Cymru atgyweirio carthffos sydd wedi chwalu.
Bydd y llwybr amgen i gerbydau a efferthir o gau'r ffordd yn mynd ar hyd Ffordd Aberderfyn, Ffordd Wrecsam, Altt y Gwter a Stryt y Capel a bydd arwyddion amo. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 5 niwmod, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis.
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 10/01/22 prohibiting any vehicle from using that length of Chapel Street, Ponciau, Wrexham, from its junction with Clarke Street in an S. direction for a distance of 90m, to enable Dwr Cymru to undertake repair of a collapsed sewer. The alternative route for vehicles affected by the closure is via Aberderfyn Road, Wrexham Road, Gutter Hill and Chapel Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
by
The prohibition is expected to last for 5 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months,
Dyddiedig 07/01/22,
Dated 07/01/22,
Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical
Darren Williams- Prrf Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol

Attachments

BIR2297283.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices