Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC NOTICE TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

Notice ID: MFN0640759

Notice effective from
7th January 2022 to 6th February 2022

FLINTSHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR Y FFLINT
TEMPORARY TRAFFIC NOTICE TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 07 January 2022 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Chemistry Lane between its junctions with B5129 Chester Road East and Factory Road, Pentre in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate Gas Mains Replacement with
associated works by Wales & West Utilities.
The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed
accordingly by the use of prescribed signs. Pedestrian access will be
maintained throughout the period of closure.
It is anticipated that the Order will come into force on 24 January
2022, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed
for 2 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a
maximum period of eighteen months.
A B/FCC (TTRO) 042004
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire
Dated this 7th day of January 2022.
TEMPORARY TRAFFIC NOTICE TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
DEESIDE INDUSTRIAL PARK
The Flintshire County Council hereby intends not sooner than 7 days from the 07 January 2022 to make an Order which will prohibit any vehicle from proceeding in Parkway between its junctions with Sixth Avenue and Fourth Avenue, Deeside Industrial Park in the County of Flintshire.
The reason for the closure is to facilitate Installation of High Voltage Electricity Cable with associated works by Power on connections. The alternative route for vehicles affected by the closure will be signed accordingly by the use of prescribed signs. It is anticipated that the Order will come into force on 24 January 2022, or as soon as possible thereafter. The road will only be closed for 8 weeks, or until earlier completion of the works, subject to a maximum period of eighteen months. A B/FCC (TTRO) 042005
Gareth Owens, Chief Officer (Governance), County Hall, Mold, Flintshire
Dated this 7th day of January 2022.

www.flintshire.gov.uk

? County Hall, Mold, Flintshire
HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -
ADRAN 14
14
PENTRE
Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn yn cyhoeddi ei fwriad i wneud Gorchymyn nid cynt na saith niwrnod wedi 07 lonawr 2022 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Chemistry Lane rhwng ei chyffyrdd gyda B5129 Chester Road East a Factory Road, Pentre, yn Sir y Fflint.
Y rheswm dros gau'r ffordd yw hwyluso gwaith adnewyddu rhwydwaith nwy a gwaith cysylltiedig gan Wales and West Utilities. Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen. Bydd mynediad yn cael ei ganiatau i gerddwyr drwy'r adran gyfyngedig drwy gydol cyfnod y gwaith.

Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 24 lonawr 2022, neu cyn gynted ag sy'n bosib wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am bythefnos, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis. A B/FCC (TTRO) 042004
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint Dyddiedig 07 diwrnod o lonawr 2022.
HYSBYSIAD TRAFFIG DROS DRO GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG TRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 -ADRAN 14
14
PARC DIWYDIANNOL GLANNAU DYFRDWY
Mae Cyngor Sir y Fflint drwy hyn yn cyhoeddi ei fwriad i wneud Gorchymyn nid cynt na saith niwmod wedi 07 lonawr 2022 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd Parkway rhwng ei chyffyrdd S Sixth Avenue a Fourth Avenue, Pare Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, yn Sir y Fflint.
Y rheswm dros gau'r ffordd yw hwyluso'r gwaith o osod Cebl Trydan Foltedd Uchel a gwaith cysylltiedig a fydd yn cael ei wneud gan Power On Connections.

Bydd arwyddion priodol wedi'u gosod i dywys cerbydau ar hyd y ffordd amgen.
Rhagwelir y bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 24 lonawr 2022, neu cyn gynted ag sy'n bosib wedi hynny. Bydd y ffordd ar gau am 8 wythnos, oni bai y cwblheir y gwaith yn gynt, ond am gyfnod o ddim mwy na deunaw mis. A B/FCC (TTRO) 042005
Gareth Owens, Prif Swyddog (Llywodraethu), Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint Dyddiedig 07 diwrnod o lonawr 2022.

www.slryflllnt.gov.uk

? Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, Sir y mint
Sir y Fflint Flintshire
COUNTY COUNCIL

Attachments

MFN0640759.pdf Download

Flintshire County Council

County Hall , Mold , Flintshire , CH7 6NB

http://www.flintshire.gov.uk 01352 752 121

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices