Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2300405

Notice effective from
6th January 2022 to 5th February 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 24/01/22 gan wahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddioV man honno o Ffordd y Tywysog Siarl, Pare Caia, Wrecsam o'r gyffordd a Queensway ac i'r gogledd am 728 metr at y gyffordd 3 Kingsley Circle er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd. Tra bydd y ffordd ar gau gall cerbydau fynd ffordd arall ar hyd Queensway, Ffordd Cefn, Rhodfa Churchill a Kingsley Circle a bydd arwyddion i ddangos y ffordd, Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr gydol y cyfnod cau.

Disgwylir i'r gwaharddiad bars am dair wythnos, neu lai os cwblheir y gwaith ynghynt, ond ni fydd yn para mwy na deunaw mis.

Dyddiedig 06/01/22.

Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 24/01/22 prohibiting any vehicle from using that length of Prince Charles Road, Caia Park, Wrexham from its junction with Queensway in a N direction for a distance of 728m to its junction with Kingsley Circle to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing. The alternative route for vehicles affected by the closure is via Queensway, Cefn Road, Churchill Drive and Kingsley Circle and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 3 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 06/01/22.

Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2300405.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices