Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2300545

Notice effective from
6th January 2022 to 5th February 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2021/1205 27-29 Ffordd Grosvenor, Wrecsam, LL111DH
Newid Arwyneb Caled I Flaen A Chefn Yr Eiddo [Rhannol Ol-Weithredol) - Caniatad Ardal Gadwraeth
P/2021/1196 Y Stablau, Plas Gwyn, Ffordd yr Eglwys, Minera, Wrecsam LL113DA
Dymchwel Portsh Pren A Gwydr A Chodi Portsh Derw Agored Newydd Gyda Drws Ffryrrt Derw Newydd -CaniatSd Ardal Gadwraeth
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2021/1205 27-29 Grosvenor Road, Wrexham, LL111DH
Replacement Of Hard Surfacing To Front And Rear Of Property (Partly In Retrospect) - Conservation Area
P/2021/1196 The Stables, Plas Gwyn, Church Road, Minera, Wrexham, LL113DA
Demolition Of Existing Timber And Glass Porch And Erection Of A New Open-Sided Oak Porch With New Oak Front Door - Conservation Area
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw syfwadau mewn perthynas S'r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 26.01.2022
Rydym yn crossawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email: planning_admin@

wrexham.gov.uk

before 26.01.2022
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2300545.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices