Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2292362

Notice effective from
23rd December 2021 to 22nd January 2022

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GOHCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD1 PROS PRO dan Ad ran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn werthredol o 24/01/22 gan wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y rhan honno

0 I6n ddienw o Garth i Finger Farm C240, o 190m i'r Gogledd-Orllewin o Bistyll y Garth, i gyfeiriad y Gogledd am belter o 50m, Llangollen, Wrecsam,I6n ddienw o Garth i Finger Farm C240, o 190m i'r Gogledd-Orllewin o Bistyll y Garth, i gyfeiriad y Gogledd am belter o 50m, Llangollen, Wrecsam,

1 alluogi Hafren Dyfrdwy i osod system mesurydd a falf fawr,alluogi Hafren Dyfrdwy i osod system mesurydd a falf fawr,

Bydd y llwybr amgen ar gyfer cerbydau y bydd cau'r ffordd yn effeithia amynt ar hyd I6n ddienw o Fynediad Gorsaf Ddiwifr i Church Hill, Ifin ddienw o C240 i Dyn y Groes, Ifin ddienw o Erw Wladys i Fwthyn Llantem, Ifin ddienw o Ffordd Newydd i Erw Gan, Ffordd Newydd, Stryd Fawr, Church Hill a Ion ddienw o Church Hill i Garth a bydd arwyddion i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwafth wedi ei gwblhau'n gynt, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis. Dyddiedig 23/12/21.

Darren Williams - Prif Swyddog, Yr Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 24/01/22 prohibiting any vehicle from using that length of un-named lane from Garth to Finger Farm C240 from 190m NW of Pistyll Y Garth, in a N direction for a distance of 50m, Llangollen, Wrexham to enable Hafren Dyfrdwy to install a large meter and valve complex.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via un-named lane from Wireless Station Access to Chuch Hill, un-named lane from C240 to Tyn Y Groes, un-named lane from Erw Wladys to Llantern Cottage, un­named lane from New Road to Erw Gan, New Road, High Street, Church Hill and un-named land from Church Hill to Garth and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure, The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 23/12/21.

Darren Williams - Chief Officer, Environment & Technical

Attachments

WAR2292362.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices