Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2260386

Notice effective from
19th November 2021 to 19th December 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 14/12/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Wayfarers, Dyffryn Ceiriog, Wrecsam o Bentre, Llanaarmon Dyffryn Ceiriog i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 3,900m i Ben Bwlch Llandrillo er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ymgymryd 3 gwaith strwythurol ar ffordd wledig annosbarthedig.
Y llwybr amgen ar gyfer cerbydau sy'n cael eu heffeithio gan y ffordd fydd ar gau yw'r B4500 o Lanarmon Dyffryn Ceiriog, Pentref y Waun, A5 Whitehurst, B4401 Corwen, Y Ganolfan, Tyn y Pare, Fferm Rhyd y Glafaes a Glascoedd, a bydd arwyddion priodol. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 2 mis, neu hyd nes y bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond am ddim mwy na 18 mis. Dyddiedig 19/11/21.
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 14/12/21 prohibiting any vehicle from using that length of Wayfarers, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Wrexham, from Perrtre, Llanarmon Dyffryn Ceiriog in an EW. direction for a distance of 3,900m. to Pen Bwch Llandrillo to enable Wrexham County Borough Council to undertake structural works on an unclassified rural road,
The alternative route for vehicles affected by the closure is via B4500 from Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Chirk Village, B5070, A5 Whitehurst, B4401 Corwen, Y Ganolfan, Tyn Y Pare, Rhyd Y Glafes Farm and Glascoed and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 2 months, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 19/11/21.
Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2260386.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices