Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2250525

Notice effective from
9th November 2021 to 9th December 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2021/1049 Ffowndrl Pentre Saeson, Ffordd Brymbo, Bwlchgwyn Wrecsam LLii 5UA
Adnewyddu'r Adeilad Allan Presennol, Rhol To Newydd, Agor Ffenestr Wreiddiol Yn Y Cefn A Ffurfio Drws Newydd Yn Y Cam (Yn Rhannol 01-Welthredol) - Caniatad Adeilad Rhestredig
Gellwch archwilio'rceisiadau uchod

arwww.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Strytyr Arglwydd, Wrecsam, LL111LG. Osdymunwch gyflwyno unrhyw sytwadau mewn perthynas fi'r cynlgion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL111 AY neu B-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 26.11.2021
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
P/2021/1049 Pentre Saeson Foundry, Brymbo Road, Bwlchgwyn Wrexham, LL11 SUA
Refurbishment Of Existing Outbuilding, Provision Of A New Roof, Opening Up Of An Original Rear Window And Formation Of A New Rear Door (In Part Retrospect) - Listed Building Consent
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. Ifyouwishto make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 26.11.2021
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2250525.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices