Search for more Public Notices in your area
Planning

WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990

Notice ID: WAR2238649

Notice effective from
27th October 2021 to 26th November 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol WREXHAM Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
P/2021/0901 Bodeuron Farm, Llanarmon Road, Bwlchgwyn, Wrexham, LL115YP
Bwriad i godi garej un llawr ar wahan ac adeilad stork).
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham40v.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG.

.wrexham40v


Os dymunwch gyftwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas 8'r cynlglon dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LLii 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 27.10.2021
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrtiyw ?hebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
WREXHAM County Borough Council Town and Country Planning Act 1990
P/2021/0901 Bodeuron Farm, Uanarmon Road, Bwlchgwyn, Wrexham, LL115YP
Proposed erection of a detached single storey double garage and storage building.
You may view the above applications on

www.wrexham410v.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG.
If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL111AY or email:

planning_admin@wrexham410v.ukWe welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2238649.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices