Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY fPROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1964

Notice ID: WAR2231403

Notice effective from
20th October 2021 to 19th November 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 15/11/21 ymlaen, er mwyn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r man honno o Stryt yr Allt, Cefn Mawr, o'i chyffordd a Stryd Rhydychen tua'r gorllewin am bellter o 325m i'w chyffordd gyda Dolydd Road, er mwyn galluogi Wales & West Utilities Ltd i osod prlf bibell nwy newydd.
Bydd y llwybr amgen ar gyfer cerbydau a efferthir gan gau'r ffordd yn mynd ar hyd Stryt y Frenhines, yr A539, y B5605 a High Street, a bydd arwyddion priodol wedi cael eu gosod i ddangos y ffordd. Bydd mynediad ar gael I gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl I'r gwahardd iad bara am 5 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau ynghynt ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 20/10/21
Daren Williams - Prif Swyddog
Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY fPROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1964 effective from 15/11//21 prohibiting any vehicle from using that length of Hill Street, Cefn Mawr from its junction with Oxford Street in a W. direction for a distance of 325m to Its junction with Dolydd Road to enable Wales & West Utilities Ltd.to undertake gas mains replacement.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Queen Street, A539, B5605 and High Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 5 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 20/10/21.
Daren Williams - Chief Officer
Environment & Tecnical

Attachments

WAR2231403.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices