Search for more Public Notices in your area
Traffic

RHYBUDD 0 WNEUD GORCHYMYN ADRAN14 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD1984

Notice ID: WAR2190202

Notice effective from
6th September 2021 to 6th October 2021

RHYBUDD 0 WNEUD GORCHYMYN ADRAN14 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD1984
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
(LLWYBRAU CYHOEDPUS10 ac 11 MERFFORDD. a

f LLWYBRAU CYHOEDDUS 35 a 36 BURTON)
GORCHYMYN RHEOLI TRAFFIG PROS PRO 2021

Rhoddir rhybudd drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, fel y'i diwygiwyd, er mwyn cau'r llwybrau troed cyhoeddus canlynol:
Llwybr Troed 10 Merffordd o'r gyffordd S'r A483 yn SJ 3565 5638 i'r gogledd orllewin am oddeutu 75 metr i'r gyffordd S Llwybr Troed 35 Burton yn SJ 3562 5644.
Llwybr Troed 11 Merffordd o'r gyffordd fi'r A483 yn SJ 3565 5638 i'r gogledd ddwyrain am oddeutu 265 metr i'r gyffordd 3 Llwybr Troed 36 Burton yn SJ 3576 5662.
Llwybr Troed 35 Burton o'r gyffordd a Llwybr Troed 10 Merffordd yn SJ 3562 5664 i'r gogledd orllewin am oddeutu 670 metr, gan groesi'r afon a chwrdd S'r B5102 Ffordd Llai yn fferm Yew Tree yn SJ 3522 5694. Llwybr Troed 36 Burton o'r gyffordd a" Llwybr Troed 11 Merffordd yn SJ 3576 5662 i'r gogledd ddwyrain am oddeutu 330 metr i'r B5102 Ffordd Llai yn SJ 35825695.
a"
Mae angen cau'r llwybrau er mwyn gwneud gwaith ar neu with ymyl y llwybrau troed.
Nid oes unrhyw Iwybr amgen.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 Hydref 2021 a bydd mewn grym am chwe mis, neu lai os cwblheir y gwaith yn gyrrt.
Dyddiedig 06 Medi 2021,
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylcheddol a Thechnegol
Depo Trafnidiaeth, De Ffordd yr Abaty,
Ystad Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL11 3AY

NOTICE OF MAKING OF AN ORPER SECTION 14 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 Wrexham County Borough Council (MARFORP PUBLIC FOOTPATHS 10 and 11. and BURTON PUBLIC FOOTPATHS 35 and 36) TEMPORARY TRAFFIC REGULATION ORPER 2021
Notice is hereby given that Wrexham County Borough Council intends to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, as amended, the effect of which will be to temporarily close the following public footpaths:
Marford footpath 10 from its junction with the A483 at SJ 3565 5638 and continuing generally north west for approximately 75 metres to its junction with Burton footpath 35 at SJ 3562 5644.
Marford footpath 11 from its junction with the A483 at SJ 3565 5638 and continuing generally north east for approximately 265 metres to its junction with Burton footpath 36 at SJ 3576 5662.
Burton footpath 35 commencing from its junction with Marford footpath 10 at SJ 3562 5664 and continuing generally north west for approximate­ly 670 metres, crossing the river and meeting the B5102 Llay Road at Yew Tree Farm at SJ 3522 5694.

Burton footpath 36 commencing from its junction with Marford footpath 11 at SJ 3576 5662 and continuing generally north east for approximately 330 metres to meet the B5102 Uay Road at SJ 3582 5695.

The reason for the closures is because works are proposed to be executed on or near to the footpaths. There is no suitable alternative route.
The Order will come into force on 04 October 2021 and will continue in force for a period of 6 months, or until the earlier completion of the works, subject to a maximum duration of 6 months.
Dated this 06 day of September 2021,
Darren Williams, Chief Officer Environment and Technical Transport Depot, Abbey Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL113AY

Attachments

WAR2190202.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices