Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2094467

Notice effective from
21st May 2021 to 20th June 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
a fydd yn dod i rym ar 27/06/21 ac yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryt y Farchnad, Wrecsam, o'i chyffordd I Stryt Siarl i'r gogledd am bellter o 150 metr i'w chyffordd S Stryt Holt, er mwyn i O'Connor Utilities Ltd drwsio'r cyflenwad trydan.
Bydd y ffordd amgen yn mynd ar hyd Stryt Farndon a Stryt Holt, a bydd arwyddion priodol i ddangos hynny. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 8 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi'i gwblhau cyn hynny, ond dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 21/05/21,
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council
intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 27/06/21 prohibiting any vehicle from using that length of Market Street, Wrexham from its junction with Charles Street in a N. direction for a distance of 150m. to its junction with Holt Street to enable O'Connor Utilities Ltd. to undertake electricity supply repairs.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Farndon Street and Holt Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure,
The prohibition is expected to last for 8 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 21/05/21.
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2094467.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices