Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2078645

Notice effective from
7th May 2021 to 6th June 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffiq Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 12/04/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o ffordd Golygfa'r Twr, Pare Caia, Wrecsam o'r gyffordd gyda Lfin Hullah ac i'r de-orllewin am bellter o 140 metr at y gyffordd 3 Ffordd Broxton fel y gall Hafren Dyfrdwy osod 3 o bibellau newydd yn lle'r rhai plwm presennol.
Bydd cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd yn medru mynd ffordd arall ar hyd L6n Hullah a Ffordd Broxton a bydd arwyddion prlodol I ddangos hyn. Bydd mynedlad I gerddwyr ar gael gydol y cyfnod cau,
Dlsgwyllr i'rgwaharddiad bara am ugain dlwrnod gwaith neu lal os bydd y gwaith wedi el gwblhau'n gynt na hynny, ac nl fydd yn para dim mwy na'r uchafswm o ddeunaw mis.
Dyddiedig 07/05/21,
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 12/04/21 prohibiting any vehicle from using that length of Tower View, Caia Park, Wrexham, from its junction with Hullah Lane in a SW. direction for a distance of 140m. to its junction with Broxton Road enable Hafren Dyfrdwy to replace 3 lead supplies.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Hullah Lane and Broxton Road and will be signposted. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 20 working days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 07/05/21.
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2078645.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices