Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2078728

Notice effective from
7th May 2021 to 6th June 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd yn weithredol o 10/05/21 gan wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Minafon, Wrecsam mewn 3 cham:-
Cam 1 - Yn rhedeg o gefn 67 Minafon at gefn 54 Minafon.
Cam 2 - Yn rhedeg o gefn 53 Minafon at gefn 38 Minafon.
Cam 3 - Yn rhedeg o gefn 37 Minafon at ddiwedd y ffordd bengaead
er mwyn galluogi Hafren Dyfrdwy i ailosod cyflenwadau plwm.
Nid oes yna Iwybrau eraill gan ei bod yn ffordd bengaead. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 30 diwrnod gwaith neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau'n gynt na hynny, ac ni fydd yn para dim mwy na'r uchafswm o 18 mis. Dyddiedig 07/05/21.
Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 10/05/21 prohibiting any vehicle from using that length of Minafon, Wrexham in 3 phases:-
Phase 1 - Running from rear of 67 Minafon to rear of 54 Minafon.
Phase 2 - Running from rear of 53 Minafon to rear of 38 Minafon.
Phase 3 - Running from rear of 37 Minafon to dead end
to enable Hafren Dyfrdwy to replace lead supplies.
There are no diversion routes due to each road being a dead end. Access for pedestrians will be maintained throughout the period of closure. The prohibition is expected to last for 30 working days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months. Dated 07/05/21.
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2078728.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices