Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2067656

Notice effective from
27th April 2021 to 27th May 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 17/05/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryd y Capel, Penycae, Wrecsam, o'i chyffordd 3 Ffordd Delph i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 420m i'w chyffordd S Stryd y Bont er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Pen-y-Bryn, Ffordd Bowers, Ffordd Bethania a Ffordd Delph a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 12 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, a dim mwy na 18 mis.
Dyddiedig 27/04/21.
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984
effective from 17/05/21 prohibiting any vehicle from using that length of Chapel Street, Penycae, Wrexham, from its junction with Delph Road in a W. direction for a distance of 420m. to its junction with Bridge Street to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Pen-y-Bryn Road, Bowers Road, Bethania Road and Delph Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 12 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 27/04/21,
Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2067656.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices