Search for more Public Notices in your area
Traffic

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984

Notice ID: WAR2031053

Notice effective from
26th March 2021 to 25th April 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 02/04/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o L8n Pwll Clai, Gresffordd, Wrecsam o'i chyffordd a Ffordd Caer i gyfeiriad y gogledd ddwyrain am bellter o 450m at y gyffordd h Ldn Wynnstay i alluogi Wales & West Utilities Ltd. i osod pibellau nwy newydd.
h
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Caer a L6n Wynnstay a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddiedig 26/03/21.
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 02/04/21 prohibiting any vehicle from using that length of Claypit Lane, Gresford, Wrexham from its junction with Chester Road in a NE direction for a distance of 450m to its junction with Wynnstay Lane to enable Wales & West Utilities Ltd. to undertake gas mains replacement,
The alternative route for vehicles affected by the closure is via Chester Road and Wynnstay Lane and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 26/03/21,
Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2031053.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices