Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY fPROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC! ORDER under Section 14111 of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2005668

Notice effective from
19th February 2021 to 21st March 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN fGWAHARDD TRAFFIC TRWODD1 PROS PRO den Adran 14 m Deddf Rhaolaiddio Traffio Ffvrdd 1984 Bydd y Gorchymyn mewn grym o 22/02/21 ac yn gwahardd gyrwyr rhag defnyddio'r rhan honno o'r A525 Ffordd Bangor, LOn Groes, Wrecsam o'i chyffordd a'r B5130 Ffordd Holt I'r de am oddeutu 2,000 metr at y gyffordd a'r B5426 y Filltir Syth tra bo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gosod wyneb newydd ar y ffordd. Bydd y ffordd amgen yn mynd ar hyd yr A525 Ffordd Wrecsam, A528 Ffordd Owrtyn a'r B5426 y Filltir Syth, a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y gwaith.
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.
Dyddledlg 19/02/21.
Darren Williams, Prif Swyddog
Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY fPROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC! ORDER under Section 14111 of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 22/02/21 prohibiting any vehicle from using that length of A525 Bangor Road, Cross Lanes, Wrexham from its junction with B5130 Holt Road in an S. direction for a distance of 2,000m to Its Junction with B5426 Straight Mile to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing. The alternative route for vehicles affected by the closure is via A525 Wrexham Road, A528 Overton Road and B5426 Straight Mile and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until
completion of the works if earlier, with a maximum duration
of 18 months.
Dated 19/02/21.
Darren Williams, Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

WAR2005668.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices