Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2005286

Notice effective from
19th February 2021 to 21st March 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYIM (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffiq Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 24/02/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o Stryt y Drindod, Rhostyllen, Wrecsam, o'i chyffordd 3'r A5152 Ffordd Wrecsam i gyfeiriad y gogledd am bellter o 250m er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd yr A5152 Ffordd Wrecsam a Stryt Henblas a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 10 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, a dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 19/02/21.

Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 24/02/21 prohibiting any vehicle from using that length of Trinity Street, Rhostyllen, Wrexham from its junction with A5152 Wrexham Road in an N. direction for a distance of 250m to enable Wrexham County Borough Council, to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via A5152 Wrexham Road and Henblas Street and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 10 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 19/02/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2005286.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices