Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2006201

Notice effective from
19th February 2021 to 21st March 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gwneud GORCHYMYN fGWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Peddf Rheoleiddio Traffiq Ffyrdd 1964 Bydd y Gorchymyn mewn grym o 22/02/21 ac yn gwahardd gyrwyr rhag defnyddio'r rhan honno o'r A525 Ffordd Bangor, L8n Groes, Wrecsam o'i chyffordd a'r B5130 Ffordd Holt i'r de am oddeutu 2,000 metr at y gyffordd 5'r B5426 y Filltir Syth tra bo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gosod wyneb newydd ary ffordd.

Bydd y ffordd amgen yn mynd ar hyd yr A525 Ffordd Wrecsam, A528 Ffordd Owrtyn a'r B5426 y Filltir Syth, a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y gwaith.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.

Dyddiedig 19/02/21,

Wrexham County Borough Council has made a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 22/02/21 prohibiting any vehicle from using that length of A525 Bangor Road, Cross Lanes, Wrexham from its junction with B5130 Holt Road in an S. direction for a distance of 2,000m to its junction with B5426 Straight Mile to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via A525 Wrexham Road, A52B Overton Road and B5426 Straight Mile and will be signposted. Access for emergency vehiclesand pedestrians will be maintained throughout the period of closure.

The prohibition is expected to last for 2 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 19/02/21,

Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2006201.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices