Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR2006154

Notice effective from
19th February 2021 to 21st March 2021

Mae Cyngor Bwrdaistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) PROS PRO dan Adran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 18/03/21 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhan honno o B5426 y Filltir Syth, Bangor-ls-Y-Coed, Wrecsam o'i chyffordd 3 A525 Ffordd Wrecsam i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 350m i'w gyffordd 3 B5130 Ffordd Holt er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newyddary ffordd.

Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithlr gan gau'r ffordd yn cael eu harwain ar hyd yr B5426 y Filltir Syth, yr A528 Ffordd Owrtyn, yr B5130 L6n yr Odyn a'r A525 Ffordd Wrecsam, a gosodir arwyddion priodol i ddangos y ffordd. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau,

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 9 diwrnod, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, a dim mwy na 18 mis.

Dyddiedig 19/02/21.

Darren Williams, Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OFTH ROUGH TRAFFIC) ORPER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

effective from 18/03/21 prohibiting any vehicle from using that length of B5426 Straight Mile, Bangor On Dee, Wrexham, from its junction with A525 Wrexham Road in a W. direction for a distance of 350m. to its junction with B5130 Holt Road to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.

The alternative route for vehicles affected by the closure is via B5426 Straight Mile, A528 Overton Road, B5130 Kiln Lane and A525 Wrexham Road and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure,

The prohibition is expected to last for 9 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 19/02/21,

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR2006154.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices