Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

Notice ID: WAR2001528

Notice effective from
12th February 2021 to 14th March 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrexham Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990

P/2021/0035 Church View, Church Road, Worthenbury, Wrecsam, LL13 DAW, Adeiladu dan dwyrain storey newydd (effeithio ar cymeriad ardal gadwraeth).

P/2021/0041 Iscoyd Park, Hall Green, Iscoyd, Whitchurch, SY13 3AT Iwrthau, Codi Cwt Bugeiliaid Ar YTir A Lleoli Adeilad Storio A Wasanaeth YnYMaes Parclo.

P/2021/0047 7 Vicarage Court, Holt, Wrecsam, LL13 SAL. Allgylchu ffenestri wooden i upvc (o fewsn ardal cadwraeth holt).

Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/plans

neu yn Galw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas a"r cynigion dylech ysgrifennu at Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostlwch

planning_admln@wrexham.gov.uk

cyn 12.03.2021.

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990

P/2021/0035 Church View, Church Road, Worthenbury, Wrexham, LL13 OAW, Construction of two new storey dwellings (conservation area).

P/2021/0041 Iscoyd Park, Hall Green, Iscoyd, Whitchurch, SY13 3AT, Listed building consent for conversion of the pigeon house into a ceremony building, change of use of the walled garden for 10 bell tents / yurts, a shepherds hut in the grounds and the siting of a storage and service building in the car park,

P/2021/0047 7 Vicarage Court, Holt, Wrexham, LL13 9AL, Replacement wooden windows to upvc (within holt conservation area),

You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/plans

or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL111LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 12.03.2021

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Attachments

WAR2001528.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices