Search for more Public Notices in your area
Traffic

Wrexham County Borough Council Intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14111 of the Road Traic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1999019

Notice effective from
12th February 2021 to 14th March 2021

Mae Cyngor Bwrdelstref Slrol Wrecsam yn bwrladu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODP1 PROS PRO dan Adran 14 Ml Deddf Rheoleiddio Traia Ffvrdd 1984. Bvdd v Gorchymyn mewn grym o 10/03/21 ac yn gwahardd gyrwyr rhag defnyddlo'r rhan honno o Ffordd yr Orsaf, y Waun, Wrecsam o'l chyordd a'r B4500 Ffordd y Castell i'r gogledd am oddeutu 325 metr tra bo Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gosod wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd y ffordd amgen yn mynd a chi ar hyd y B4500 Ffordd y Castell, B5070 Stryd yr Eglwys a Rhodfa'r Orsaf a bydd arwyddion priodol i ddangoa hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac I gerddwyr ar gael drwy gydol y gwalth.
a
Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara 10 diwrnod, neu lai os cwblheir y gwaith yn gynt, ond dim mwy na 18 mia.
Dyddiedig 12/02/21.
Darren Williams, Prlf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council Intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14111 of the Road Traic Regulation Act 1984
effective from 10/03/21 prohibiting any vehicle from using that length of Station Road, Chirk, Wrexham, from Its Junction with B4500 Castle Road in a N. direction for a distance of 325m. to its junction with Station Avenue to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the closure is via B4500 Castle Road, B5070 Church Street and Station Avenue and will be signposted. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 10 days, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.
Dated 12/02/21.
Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1999019.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices