Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Wrexham (Various Roads Composite) (Traffic Regulation) Order 2020

Notice ID: WAR1991221

Notice effective from
5th February 2021 to 7th March 2021

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Wrecsam (Cyfansawdd Ffyrdd Amrywiol) (Rheoleiddio Traffig) 2020
Rhoddir hysbysiad drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar 03.02.21 wedi gwneud y Gorchymyn uchod a'i effaith fydd nodi lleoedd parcio yn y Fwrdeistref lie na chaniateir aros na llwytho ar unrhyw adeg, lie na chaniateir stopio ar amseroedd penodol neu lie y caniateir aros neu Iwytho cyfyngedig fel y disgrifir yn Atodlenni'r Hysbysiad hwn. Bydd y Gorchymyn yn weithredol ar 05.02.21. Gellir gofyn am gopi o'r gorchymyn arfaethedig ynghyd a chynlluniau yn dangos darnau penodol o ffyrdd ac ardaloedd eraill yn y Fwrdeistref y mae'r gorchymyn arfaethedig yn gysylltiedig a nhw dros e-bost i

traffic@wrexham.gov.uk

.Gall unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn, wneud cais at ddibenion yr Uchel Lys o fewn 6 wythnos o ddyddiad y Gorchymyn. ATODLEN 1 Dim Aros ar Unrhyw Adeg
Stryd Fawr Gresffordd Ochr Orllewinol O bwynt 110m i'r de o'r gyffordd a School Hill i gyfeiriad deheuol am bellter o 28m; Atlea Caego Y ddwy ochr O bwynt mwyaf deheuol eiddo rhif 18 i gyfeiriad deheuol am bellter o 10m; Ffordd Wasanaeth Brynteg Y ddwy ochr O'r gyffordd a Ffordd Victoria i gyfeiriad oddi ar Ffordd Victoria dwyreiniol am bellter o 20m; Ffordd Newbrigg Little Acton Y ddwy ochr O'r gyffordd a Frances Avenue i gyfeiriad gorllewinol am 18m; Smithy Lane Little Acton Yr ochr Ddeheuol O bwynt 15m i'r gorllewin o'r gyffordd a Rossett Way i bwynt 15m i'r dwyrain o'r gyffordd honno; Rossett Way Little Acton Y ddwy ochr O'r gyffordd & Smithy Lane i gyfeiriad deheuol am bellter o 12m; Bro Gwilym Cefn Mawr Y ddwy ochr O ffin ogleddol rhif 85 i gyfeiriad gogleddol am bellter o 15m; Bryn Tabor Coedpoeth Ochr orllewinol O'r gyffordd a'r A525 Hill Street i gyfeiriad deheuol am bellter o 88m; Bryn Tabor Coedpoeth Ochr ddwyreiniol O'r gyffordd a'r A525 Hill Street i gyfeiriad deheuol am bellter o 52m; Stryt Offa Johnstown Y ddwy ochr O'r gyffordd a'r B5426 Ffordd Maelor i gyfeiriad deheuol am bellter o 13m; Rhosddu - Yr Ystad Ddiwydiannol Y ddwy ochr O bwynt 200m i'r de o'r gyffordd a'r B5425 Llay New Road i gyfeiriad deheuol am bellter o 56m; East Avenue Garden Village Y ddwy Ochr O'r gyffordd a Sandway Road i gyfeiriad deheuol am bellter o 15m; Ffordd Sandway Garden Village Yr ochr ddeheuol O bwynt 10 metr i'r gorllewin o'r gyffordd ag East Avenue i bwynt 10m i'r dwyrain o'r gyffordd honno; Ffordd Sandway Garden Village Yr ochr ddeheuol O bwynt 15m i'r gorllewin o'r gyffordd a Ffordd Eneurys i bwynt 15 metr i'r dwyrain o'r gyffordd honno; Ffordd Eneurys Garden Village Y ddwy ochr O'r gyffordd a Sandway Road i gyfeiriad deheuol am bellter o 12m; Railway Road Stansty Yr ochr orllewinol O'r gyffordd & Lodge Road i gyfeiriad deheuol am bellter o 25m; Stansty Road Stansty Yr ochr orllewinol O bwynt 20m i'r de o'r gyffordd a Colliery Road i gyfeiriad deheuol am bellter o 18m; Ffordd Tetra Pak Marchwiail Y ddwy ochr Ar hyd y ffordd gyfan; The Ridgeway Marchwiail Ochr ddeheuol O bwynt 15m i'r gorllewin o'r gyffordd a Deiniol Avenue i bwynt 15m i'r dwyrain o'r gyffordd honno; Deiniol Avenue Marchwiail Y ddwy ochr O'r gyffordd & The Ridgeway i gyfeiriad deheuol am bellter o 15m; Ffordd Alexandra Wrecsam Yr ochr ddeheuol O bwynt 10m i'r gorllewin o'r gyffordd a Princess Street i bwynt 10m i'r dwyrain o'r gyffordd honno; Princess Street Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd ag Alexandra Road i gyfeiriad deheuol am bellter o 10m; Manley Road Wrecsam Ochr Orllewinol O bwynt 8m i'r gogledd o'r gyffordd a Smithfield Road i gyfeiriad gogleddol am bellter o 42m; Foster Road Wrecsam Yr ochr ddeheuol O bwynt 25m i'r de-orllewin o'r gyffordd a'r A5152 Ffordd Caer i gyfeiriad deheuol am Bellter o 70m; Ffordd Clywedog Ddwyreiniol Y ddwy ochr O bwynt 60m i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Bridge Road i gyfeiriad gogledd orllewinol i'w chyffordd a De Ffordd Clywedog; Ffordd Dunster Yst Ddiw.Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd a Ffordd Redwither i gyfeiriad Gogleddol i bwynt 15m i'r gogledd o'r gyffordd i Ffordd Marlborough; Ffordd Marlborough Yst Ddiw.Wrecsam Yr ochr ddeheuol O bwynt 18m i'r gorllewin o'r gyffordd ag Abbey Road South i gyfeiriad gorllewinol i'w chyffordd a Ffordd Dunster; Stryt y Capel Rhostyllen Y ddwy ochr O'r gyffordd a Hill Street i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 35m; Stryt yr Allt Rhostyllen Y ddwy ochr O bwynt 10 metr i'r gogledd o'r gyffordd a Stryt y Capel i bwynt 10m i'r dwyrain o'r gyffordd honno; Y Stryd Fawr Rhostyllen Yr ochr Ogleddol O bwynt 10m i'r gorllewin o'r gyffordd a Poplar Road i bwynt 42m i'r dwyrain o'r gyffordd honno; Wynnstay Crescent Y ddwy Ochr O bwynt 15m i'r dde o'r gyffordd a Rosemary Crescent i bwynt 10m i'r gogledd o'r gyffordd honno; Rosemary Crescent, Rhostyllen Y ddwy ochr O'r gyffordd & Wynnstay Crescent i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o 10m; Celmar Grove Rhostyllen Y ddwy ochr O'r gyffordd a Wynnstay Crescent i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 10m; Stryt yr Ysgol Rhostyllen Ochr ogleddol O'r gyffordd a Trinity Street i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 8m; Trinity Street Rhostyllen Ochr ogleddol O'r gyffordd a School Street i gyfeiriad gogleddol am bellter o 15m; Erw Gerrig Rhosllannerchrugog Ochr ogleddol O'r gyffordd & Church Street i gyfeiriad gorllewinol am am bellter o 40m; Erw Gerrig Rhosllannerchrugog Ochr ddeheuol O'r gyffordd a Church Street i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 18m; Stryt yr Eglwys Rhosllannerchrugog
Y ddwy ochr O'r gyffordd ag Erw Gerrig Stryt yr Eglwys i gyfeiriad deheuol am bellter o 12m; Ffordd y Fynwent Rhosllannerchrugog Ochr Ogleddol O bwynt 24m i'r gorllewin o'r gyffordd a Victoria Street i bwynt 15m o'r gyffordd honno; Victoria Street Rhosllannerchrugog Y ddwy ochr O'r gyffordd a Ffordd y Fynwent i gyfeiriad gogleddol am bellter o 5m; Ffordd Powys Rhosllannerchrugog Y ddwy ochr O'r gyffordd a Gardden Road i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 25m; Gardden Road Rhosllannerchrugog Ochr Orllewinol O bwynt 15m i'r gogledd o'r gyffordd a Ffordd Powys i bwynt 15m i'r de o'r gyffordd honno; B5097 Pant Hill Rhosllannerchrugog
Y ddwy ochr O'r gyffordd & Ffordd Mynydd Isa i gyfeiriad gogleddol i'w chyffordd a Stryt Las; Rose Grange Brynteg Y ddwy ochr O'r gyffordd a Cross Street i gyfeiriad gogleddol am bellter o 34m; Westminster Drive, Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd a Park Avenue i gyfeiriad gogledd orllewinol am bellter o 10m; Park Avenue Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd a Park Avenue i gyfeiriad gogledd orllewinol am bellter o 10m; Ffordd y Bryn Brymbo Ochr Ddwyreiniol O bwynt 67m i'r de o'r gyffordd & Cerney Road i gyfeiriad deheuol am bellter o 20m; Y Stryd Fawr Pentre Broughton Ochr Orllewinol O bwynt 8m i'r de o'r gyffordd a Cross Lane i bwynt 8m i'r gogledd o'r gyffordd honno; Y Stryd Fawr Pentre Broughton Ochr Ddwyreiniol (1) O bwynt 9m i'r dde o'r gyffordd a Cross Lane i bwynt 20m i'r gogledd o'r; Y Stryd Fawr Pentre Broughton Ochr Ddwyreiniol (2) O bwynt 10m i'r gogledd o'r gyffordd & Bryn y Gaer i gyfeiriad gogleddol am bellter o 20m; Duke Street Rhosllannerchrugog Y ddwy ochr O bwynt 10m i'r gorllewin o'r gyffordd a Windsor Road i bwynt 10m i'r gogledd o'r gyffordd honno; Ffordd Windsor Rhosllannerchrugog Y ddwy ochr O'r gyffordd a Duke Street i gyfeiriad gogledd-orllewinol am bellter o 10m; Glan Yr Afon Rhostyllen Y ddwy ochr O bwynt 48m i'r de o'r gyffordd a'r A51521 Ffordd Wrecsam i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o 10m; Stryt y Plas Rhosllannerchrugog Yr ochr ddeheuol O bwynt 10m i'r gorllewin o'r gyffordd ag Owen Street i bwynt 10m o'r gyffordd honno; Hope Street Rhosllannerchrugog Y ddwy ochr O'r gyffordd a Jones Street i gyfeiriad gogleddol am bellter o 10m; Jones Street Rhosllannerchrugog Y ddwy ochr O'r gyffordd a Hall Street i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 26m; Hall Lane Rhosllannerchrugog Y ddwy Ochr O bwynt 13m i'r gorllewin o'r gyffordd a Ffordd Llwyneinion i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o 37m; Stryt Newydd Rhosllannerchrugog Ochr Ddwyreiniol O bwynt 8m i'r de o'r gyffordd a Peter Street, i bwynt 7m o'r gyffordd honno; Peter Street Rhosllannerchrugog Y ddwy ochr O'r gyffordd a Stryt Newydd i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o 10m; Heol-y-Bryn Penycae Y ddwy ochr O'r gyffordd a Ffordd Afoneitha i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o 10m; Heol-y-Bryn Penycae
Y ddwy ochr O'r gyffordd a Ffordd Llannerch i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 10m; Ffordd Llanerch Penycae Y ddwy ochr O bwynt 20m i'r de o'r gyffordd a Heol y Bryn i bwynt 25m i'r gogledd o'r gyffordd honno; Cilfan yr A5 Froncysyllte Ochr Ogleddol O'r gyffordd a'r A5 Ffordd Caergybi i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 15m; Ffordd yr Orsaf Y Waun Y ddwy ochr O bwynt 18m i'r de o'r gyffordd & Station Avenue i gyfeiriad deheuol am bellter o 50m; LOn Barcas Ochr Ogleddol O bwynt 18m i'r gorllewin o'r gyffordd a Lisburne Grove i bwynt 32m i'r dwyrain o'r gyffordd honno; Gelli Lisburne Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd a Lon Barcas i gyfeiriad gogleddol am bellter
0 33m; Chelston Avenue Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd a Gelli Lisburne i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o 5m; Heol y Pare Llai Y ddwy ochr O'r gyffordd a'r B5425 Fordd Newydd Llai i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 440m; Fordd Wasanaeth Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd a Ffordd y Canmlwyddiant rhwng Ger Ffordd y Canmlwyddiant, Rhifau 83 a 130 i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o 27m; Ffordd y Canmlwyddiant Wrecsam Ochr Orllewinol O bwynt 94m i'r gogledd o'r gyffordd a'r B5099 Ffordd y Bers i gyfeiriad gogleddol am bellter o 18m; Ffordd i Ystad Ddiwydiannol Vauxhall yn Johnstown Y ddwy ochr O bwynt 370m i'r gogledd ddwyrain o'r B5605 Ffordd Rhiwabon i gyfeiriad gogleddol am bellter o 50m; Plas y Ffynnon Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd a Ffordd Maesgwyn i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 27m: Ffordd i Clwb Golff Wrecsam, Y ddwy ochr O'r gyffordd a'r A534 Holt Road i gyfeiriad gogledd ddwyreiniol am bellter o 70m

33m; Chelston Avenue Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd
Gelli Lisburne i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o 5m; Heol y Pare Llai Y ddwy ochr O'r gyffordd
'r B5425 Fordd Newydd Llai i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 440m; Fordd Wasanaeth Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd
Ffordd y Canmlwyddiant rhwng Ger Ffordd y Canmlwyddiant, Rhifau 83 a 130 i gyfeiriad dwyreiniol am bellter o 27m; Ffordd y Canmlwyddiant Wrecsam Ochr Orllewinol O bwynt 94m i'r gogledd o'r gyffordd
'r B5099 Ffordd y Bers i gyfeiriad gogleddol am bellter o 18m; Ffordd i Ystad Ddiwydiannol Vauxhall yn Johnstown Y ddwy ochr O bwynt 370m i'r gogledd ddwyrain o'r B5605 Ffordd Rhiwabon i gyfeiriad gogleddol am bellter o 50m; Plas y Ffynnon Wrecsam Y ddwy ochr O'r gyffordd
Ffordd Maesgwyn i gyfeiriad gorllewinol am bellter o 27m: Ffordd i Clwb Golff Wrecsam, Y ddwy ochr O'r gyffordd a'r A534 Holt Road i gyfeiriad gogledd ddwyreiniol am bellter o 70m
ATODLEN 2 CYFYNGU AR AROS Dydd Llun i ddydd Gwener 8:00am - 6:00pm
Ffordd yr Abaty Ddeheuol Wrecsam Ochr Orllewinol i) O bwynt 46m i'r de o'r gyffordd & Marlborough Road I gyfeiriad deheuol am bellter o 31 m ii) O bwynt 76m i'r de o'r gyffordd a Marlborough Road i gyfeiriad deheuol am bellter o 31 m;
ATODLEN 3 CYFYNGU AR AROS Dydd Llun i ddydd Gwener 8:00am - 6:00pm
1 Ebrill i 31 Hydref

A539 Llangollen Ffordd Trevor Y ddwy ochr O bwynt 16m i'r gorllewin o'r gyffordd a Garth Road i gyfeiriad deheuol am bellter o 300m.
ATODLEN 4 DIM AROS NA LLWYTHO AR UNRHYW ADEG
Pen-y-Bryn Wrecsam Ochr Orllewinol O'r gyffordd Tenters Lane i gyfeiriad deheuol am bellter o 36m ATODLEN 5 AROS CYFYNGEDIG 20 Munud. Dim dychwelyd o fewn 1 Awr Dydd Llun i ddydd Gwener 8:00am - 6:00pm
Stryt Offa Johnstown Ochr Ddwyreiniol O bwynt 10m i'r de o'r gyffordd a Merlin Street i gyfeiriad deheuol am bellter o 12m.

The County Borough of Wrexham (Various Roads Composite) (Traffic Regulation) Order 2020
Notice is hereby given that on 03.02.21 Wrexham County Borough Council made the above Order the effect of which will be to identify parking places within the Borough where no waiting or loading is permitted at any time, no stopping is permitted at specified times or where limited waiting or loading is permitted as described in the Schedules to this Notice. The Order will come into force on 08.02.21. A copy of the proposed Order together with plans showing the specified areas of the various roads and other places in the Borough to which the Order relates and associated documentation may be request via email to

traffic@wrexham.gov.uk

. If any person wishes to question the validity of the Order may, within 6 weeks from the date on which the Order is made, apply for the purpose to the High Court. Schedule 1 - No Waiting at any Time
High Street Gresford West Side From a point 110m south of its junction with School Hill in a southerly direction for a distance of 28m; Atlea, Caego Both Sides From the most southerly point of the property No.18 in a southerly direction for a distance of 10m; Service Road off Victoria Road Brynteg Both Sides, From its junction with Victoria Road in an easterly direction for a distance of 20m; Newbrigg Road Little Acton Both Sides, From its junction with Frances Avenue In a Westerly direction for a distance of 18m; Smithy Lane, Little Acton, South Side, From a point 15m west of its junction with Rossett Way to a point 15m east of that same junction; Rossett Way, Little Acton Both Sides From its junction with Smithy Lane in a southerly direction for a distance of 12m; Bro Gwilym, Cefn Mawr, Both Sides From the northerly boundary of No.85 in a Northerly direction for a distance of 15m; Tabor Hill Coedpoeth West Side From its junction with A525 High Street in a southerly direction for a distance of 88m; Tabor Hill East Side, From its junction with A525 High Street in a southerly direction for a distance of 52m; Offa Street Johnstown Both Sides From its junction with B5426 Maelor Road in a southerly direction for a distance of 13m; Rhosddu Industrial Estate Both Sides From a point 200m south of its junction with B5425 Llay New Road in a southerly direction for a distance of 56m; East Avenue, Garden Village, Both Sides, From its junction with Sandway Road in a southerly direction for a distance of 15m; Sandway Road Garden Village South Side From a point 10m west of its junction with East Avenue to a point 10m east of that same junction; Sandway Road Garden Village South Side From a point 15metres west of its junction with Eneurys Road to a point 15m east of that same Junction; Eneurys Road Both Sides From its junction with Sandway Road in a southerly direction for a distance of 12m; Railway Road, Stansty West Side From its junction with Lodge Road in a southerly direction for a distance of 25m; Stansty Road, Stansty West Side From a point 20m south of its junction with Colliery Road in a southerly direction for a distance of 18m; Tetra Pak Road, Marchwiel Both Sides Its entire length; The Ridgeway Marchwiel South Side From a point 15m west of its junction with Deiniol Avenue to a point 15metres east of that same junction; Deiniol Avenue Marchwiel Both Sides From its junction with The Ridgeway in a southerly direction for a distance of 15m; Alexandra Road South Side From a point 10m west of its junction with Princess Street to a point 10m east of that same Junction; Princess Street Both Sides From its junction with Alexandra Road in a southerly direction for a distance of 10m; Manley Road West Side From a point 8m north of its junction with Smithf ield Road in a northerly direction for a distance of 42m; Foster Road South Side From a point 25m southwest of its junction with A5152 Chester Road in a southwest direction for a distance of 70; Clywedog Road Both Sides From a point 60m northwest of its junction with East Bridge Road in a north westerly direction to its junction With Clywedog Road South; Dunster Road Wrexham Industrial Estate Both Sides From its junction with Redwither Road in a northerly direction to a point 15m north of its junction with Marlborough Road; Marlborough Road Wxm Ind Est South Side From a point 18m west of its junction with Abbey Road South in a westerly direction to its junction with Dunster Road; Chapel Street Rhostyllen Both Sides From its junction with Hill Street in a westerly direction for a distance of 35m; Hill Street Rhostyllen Both Sides From a point 10m north of its junction with Chapel Street to a point 10m east of that same junction; High Street Rhostyllen North Side, From a point 10m west of its junction with Poplar Road to a point 42m east of that same junction; Wynnstay Crescent, Rhostyllen Both Sides From a point 15m south of its junction with Rosemary Crescent to a point 10m north of that same junction; Rosemary Crecent Rhostyllen Both Sides From its junction with Wynnstay Crescent in an easterly direction for a distance of 10m Rhostyllen; Celmar Grove Rhostyllen Both Sides From its junction with Wynnstay Crescent in a westerly direction for a distance of 10m; School Street Rhostyllen North Side From its junction with Trinity Street in a westerly direction for a distance of 8m; Trinity Street Rhostyllen North Side From its junction with School Street in a northerly direction for a distance of 15m; Erw Gerrig Rhosllannerchrugog North Side From its junction with Church Street in a westerly direction for a distance of 40m; Erw Gerrig Rhosllannerchrugog South Side From its junction with Church Street in a westerly direction for a distance of 18m; Church Street Rhosllannerchrugog Both Sides From its junction with Erw Gerrig Church Street in a southerly direction for a distance of 12m; Cemetery Road Rhosllannerchrugog North Side From a point 24m west of its junction with Victoria Street to a point 15m east of that same junction; Victoria Street Rhosllannerchrugog Both Sides From its junction with Cemetery road in a northerly direction for a distance of 5m; Ffordd Powys Rhosllannerchrugog Both Sides From its junction with Gardden Road in a westerly direction for a distance of 25m; Gardden Road Rhosllannerchrugog West Side From a point 15m north of its junction with Ffordd Powys to a point 15m south of that same junction; B5097 Pant Hill Rhosllannerchrugog Both Sides From its junction with Lower Mountain Road in a northerly direction to its junction with Stryt Las; Rose Grange Brynteg Both Sides; From its junction with Cross Street in a Northerly direction for a distance of 34m; Westminster Drive, Wrexham Both Sides From its junction with Park Avenue in a north westerly direction for a distance of 10m; Park Avenue Wrexham Both Sides From its junction with Park Avenue in a north westerly direction for a distance of 10m; Bryn Road Brymbo East Side From a point 67m south of its junction with Cerney Road in a southerly direction for a distance of 20m; High Street Pentre Broughton West Side From a point 8m south of its junction with Cross Lane to a point 8m north of that same junction; High Street Pentre Broughton East Side (1) From a point 9m south of its junction with Cross Lane to a point 20m north of that same junction; High Street Pentre Broughton East Side (2) From a point 10m north of its junction with Bryn Y Gaer Road in a northerly direction for a distance of 20m; Duke Street Rhosllannerchrugog Both Sides From a point 10m west of its junction with Windsor Road to a point 10m north of that same junction; Windsor Road Rhosllannerchrugog Both Sides From its junction with Duke Street in a north westerly direction for a distance of 10m; Glan Yr Afon Rhostyllen Both Sides From a point 48m south of its junction with A5152 Wrexham Road in an easterly direction for a distance of 10m; Hall Street Rhosllannerchrugog South Side From a point 10m west of its junction with Owen Street to a point 10m north of that same junction; Hope Street Rhosllannerchrugog Both Sides From its junction with Jones Street in a northerly direction for a distance of 10m; Jones Street Rhosllannerchrugog Both Sides From its junction with Hall Street in a westerly direction for a distance of 26m; Hall Lane Rhosllannerchrugog Both Sides From a point 13m east of its junction with Llwyneinion Road in an easterly direction for a distance of 37m; New Street Rhosllannerchrugog East Side From a point 8m south of its junction with Peter Street to a point 7m north of that same junction; Peter Street Rhosllannerchrugog Both Sides From its junction with New Street in an easterly direction for a distance of 10m; Heol-y-Bryn Penycae Both Sides From its junction with Afoneitha Road in an easterly direction for a distance of 10m; Heol-y-Bryn Penycae Both Sides From its junction with Ffordd Llanerch Penycae in a westerly direction for a distance of 10m; Ffordd Llanerch Both Sides From a point 20m south of its junction with Heol-y-Bryn to a point 25m north of that same junction; A5 Layby, Froncysyllte North Side From its junction with A5 Holyhead Road in a westerly direction for a distance of 15m; Station Road Chirk Both Sides From a point 18m south of its junction with Station Avenue in a southerly direction for a distance of 50m; Barkers Lane Wrexham North Side From a point 18m west of its junction with Lisburne Grove to a point 32m east of that same junction; Lisburne Grove Wrexham Both Sides From its junction with Barkers Lane in a northerly direction for a distance of 33m; Chelston Avenue Wrexham Both Sides From its junction with Lisburne Grove in an easterly direction for a distance of 5m; Park Road Llay Both Sides From its junction with B5425 Llay New Road in a westerly direction for a distance of 440m; Service Road Off Centenary Road Wrexham Both Sides From its junction with Centenary Road between numbers 83 and 130 in an easterly direction for a distance of 27m; Centenary Road Wrexham West Side From a point 94m north of its junction with B5099 Bersham Road in a northerly direction for a distance of 18m; Vauxhall Ind Estate Access Road Johnstown Both Sides From a point 370m north east of its junction with B5605 Ruabon Road in a northerly direction for a distance of 50m; Plas Y Ffynnon Wrexham Both Sides From its junction with Maesgwyn Road in a westerly direction for a distance of 27m; Access Road to Wrexham Golf Club Both Sides From its junction A534 Holt Road in a north easterly direction for a distance of 70metres. SCHEDULE 2, RESTRICTION OF WAITING, 8:00am to 6:00pm Monday to Friday
Abbey Road South Wrexham West Side i) From a point 46m south of its junction with Marlborough Road in a southerly direction for a distance of 31 m, ii) From a point 76m south of its junction with Marlborough Road in a southerly direction for a distance of 31 m
SCHEDULE 3, RESTRICTION OF WAITING, 8:00am to 6:00pm Monday to Friday 1" April to 31" October
A539 Llangollen Road Trevor Both Sides From a point 16m east of its junction with Garth Road in a southerly direction for a distance of 300m
SCHEDULE 4 NO WAITING AND NO LOADING AT ANY TIME
Pen-y-Bryn Wrexham West Side, From its junction with Tenters Lane in a southerly direction for a distance of 36m. SCHEDULE 5, LIMITED WAITING, 20 Minutes No Return Within 1 Hour 8:00am to 6:00pm Monday to Friday
Offa Street Johnstown, East Side, From a point 10m south of its junction with Merlin Street in a southerly direction for a distance of 12m.

Attachments

WAR1991221.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices