Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (30MPH SPEEP LIMIT) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984

Notice ID: WAR1992231

Notice effective from
5th February 2021 to 7th March 2021

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYIM (TERFYN CYFLYMDER 30MYA) PROS PRO dan Ad ran 14 (1) Paddf Rheoleiddio Traff ig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 01/03/21 yn gwahardd unrhyw un rhag gyrru cerbyd ar gyflymder sy'n fwy na 30mya ar y B5605 Newbridge Road, Newbridge, Wrecsam o'i chyffordd 3'r A5 Ffordd Caergybi yn Whitehurst i gyfeiriad y gogledd am bellter o 850m i'w chyffordd gyda Pentre Village Road, i alluogi i blant a cherbydau adael yr allanfa yn ddiogel ger llwybr/mynediad ochr y gamlas oddi ar y B5605.

Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am 22 wythnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis.

Dyddiedig 05/02/21,

Darren Williams, Prtf Swyddog Amgylchedd a Thechnegol

Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (30MPH SPEEP LIMIT) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 01/03/21 prohibiting any person driving a motor vehicle at a speed exceeding 30m ph on B5605 Newbridge Road, Newbridge, Wrexham from its junction with A5 Holyhead Road at Whitehurst in a N. direction for a distance of 850m to its N. most junction with Pentre Village Road, to enable plant and vehicles to safely exit site near the canal side path/entrance off B5605.

The prohibition is expected to last for 22 weeks, or until completion of the works if earlier, with a maximum duration of 18 months.

Dated 05/02/21.

Darren Williams, Chief Officer Environment & Technical

Attachments

WAR1992231.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices