Search for more Public Notices in your area
Planning

Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Wanning (Listed Buildings and Conservation Areas Act 1990

Notice ID: WAR1940655

Notice effective from
11th December 2020 to 10th January 2021

Cvnaor Bwrdeistref Sirol Wrexham Daddf Cvnllunio Gwrtad a Thref 1990 Deddf Cvnllunio fAdeiladau Rhestradia ac Ardaloadd Cadwraathl 1990 P/2020/0778 1 - 3 College Street, Wrecsam, LL13 8LU. Trawsnewid uned presennol ty amlfeddiannaetti ac preswyl I 7 rhlf. Talladau - Eelthlo ar cymerlad ardal gadwraeth.
Gellwch archwilio'r ceisiadau uchod ar

www.wrexham.gov.uk/

plans neu yn Gaiw Wrecsam, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG. Os dymunwch gyflwyno unrhyw sylwadau mewn perthynas fl'r cynigion dylech ysgrffennu at Cyngor Bwrdeistret Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam. LL11 1AY neu e-bostiwch

planning_admin@wrexham.gov.uk

cyn 29.12.2020. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
Wrexham County Borough Council Town and Country Planning Act 1990 Wanning (Listed Buildings and Conservation Areas Act 1990 P/2020/0778 1 - 3 College Street, Wrexham, LL13 8LU. Conversion of existing house in multiple occupation and residential unit to 7 no. Apartments - Aects the character of a conservation area.
You may view the above applications on

www.wrexham.gov.uk/

plans or at Contact Wrexham, 16 Lord Street, Wrexham, LL11 1LG. If you wish to make comments about the proposals you should write to Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham, LL11 1AY or email:

planning_admin@wrexham.gov.uk

before 29.12.2020. We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh which will not lead to a delay.

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices