Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 02/12/20

Notice ID: WAR1911015

Notice effective from
12th November 2020 to 12th December 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn bwriadu gwneud GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG TRWODD) DROS DRO dan Ad ran 14 (1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a fydd mewn grym o 02/12/20 yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio Ffordd Gwalia, Ffordd y LOn Ddu a Dryslwyn, Pentre Broughton, Wrecsam er mwyn galluogi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i roi wyneb newydd ar y ffordd.
Bydd y ffordd amgen ar gyfer cerbydau a effeithir gan gau'r ffordd ar hyd Ffordd Pen y Gaer a'r Stryd Fawr, Pentre Broughton a bydd arwyddion priodol i ddangos hyn. Bydd mynediad i gerbydau'r gwasanaethau brys ac i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau. Mae disgwyl i'r gwaharddiad bara am bythefnos, neu lai os bydd y gwaith wedi ei gwblhau, ond ni fydd yn para mwy na 18 mis. ?yddiedig 11/11/20 Darren Williams - Prif Swyddog Yr Amgylchedd a Thechnegol
Wrexham County Borough Council intends to make a TEMPORARY (PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER under Section 14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 effective from 02/12/20 prohibiting any vehicle from using the entire lengths of Gwalia Road, Blacklane Road & Brake Road, Pentre Broughton, Wrexham, to enable Wrexham County Borough Council to undertake carriageway resurfacing.
The alternative route for vehicles affected by the
closure is via Pen^y-Gaer Road & High Street,
Pentre Broughton and will be signposted. Access
for emergency vehicles and pedestrians will be
maintained throughout the period of closure.
The prohibition is expected to last for 2 weeks,
or until completion of the works if earlier, with a
maximum duration of 18 months.
Dated 11/11/20.
Darren Williams - Chief Officer
Environment & Technical

Attachments

WAR1911015.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices