Search for more Public Notices in your area
General

AUDIT OF ACCOUNTS 2019 - 2020

Notice ID: WAR1888519

Notice effective from
22nd October 2020 to 21st November 2020

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL WRECSAM

WREXHAM COUNTY BOROUGH COUNCIL

ARCH Wl LI AD O GYFRIFON 2019 - 2020

"Dyma rybudd, bod yr Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi tystio rod yr archwiliad o gyfrifon Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer y fIwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 wedi ei gwblhau, yn unol ag Adran 23 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (y Ddeddf).

Yn unol ag Adran 29 y Ddeddf, gall etholydd ar gyfer yr ardal arolygu a gwneud copi o'r datganiad o gyfrifon yn y cyfeirlad isod neu wneud cais i dderbyn copi o'r datganiad o gyfrifon am gost rhesymol am bob copi.

Gellir arolygu'r datganiad o gyfrifon o Ddydd Llun i Ddydd Qwener (heblaw am wyliau'r banc) rhwng 9'y.b' a 4'y.p' yn:

AUDIT OF ACCOUNTS 2019 - 2020

"Notice is hereby given that in compliance with section 23 of the Public Audit (Wales) Act 2004 (the Act), the Auditor General for Wales has certified that the audit of accounts of Wrexham County Borough Council for the year ended 31 March 2020 has been completed.

In accordance with section 29 of the Act an elector for the area may inspect and make a copy of the statement of accounts at the address below or require a copy of the statement of accounts to be delivered to them on payment of a reasonable sum for each copy.

The statement of accounts is available for inspection Monday to Friday (except bank holidays) between the hours of 9am and 4pm

at:

Finance 8c ICT Services Department, Wrexham County Borough Council, Lambpit Street, Wrexham

Dated 20 October 202G

M.S. Owen CPFA,

Chief Officer Finance & ICT,

Wrexham County Borough Council,

Lambpit Street,

Wrexham

Yr Adran GyllidaTGCh,

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,

Stryty Lampint,

Wrecsam

Dyddiedig 20 Hydref 2020

M.S. Owen CPFA,

Prif Swyddog - Cyllid a TGCh,

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,

Stryty Lampint,

Wrecsam

Attachments

WAR1888519.pdf Download

Wrexham County Borough Council

The Guildhall , Wrexham , Wrexham , LL11 1AY

http://www.wrexham.gov.uk/ 01978 292 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices