ad

Advertisement

Latest Notices

  647 found

  • Planning Applications - PLANNING

   Ref: RH520966
   Posted on: Wed 13 Aug 2014

   LL15 1YN

   NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

   View PDF

  • Planning Applications - PLANNING

   Ref: RH520264
   Posted on: Wed 30 Jul 2014

   LL15 1YN

   RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod. NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above. Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn y llyfrgelloedd lleol priodol neu yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych cyn 30 Gorfennaf 2014 tan 20 Awst 2014 neu drwy ein gwefan: www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio. Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 20 Awst 2014. Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn ei

   View PDF

  • Planning Applications - PLANNING

   Ref: RH520262
   Posted on: Wed 30 Jul 2014

   LL16 3RJ

   The Role Installing External Wall Insulation and associated render finishes onto residential properties. The Location Holyhead & Wrexham Main Duties/Responsibilities ? To install external wall insulation, externally on existing occupied properties, working off scaffold or other access equipment. ? Knowledge of all plastering principles, as well as exceptional external rendering & dashing skills. Proven strong experience in fixing insulation boards, plastering, rendering, scratch and dash work and construction background. ? To observe and carry out all housekeeping duties on site and ensure that a clean and safe working environment is maintained at all times. ? Must supply own power drills corded and cordless and hand held tools (adhering to safety regulations) ? To adhere to any work instructions given ? Must hold a current CSCS card, UTR number. This position is self employed Immediate start for right candidates apply with a CV to - andy.Mearns@sustainablebuildinguk.com or call 078

   View PDF

  • Planning Applications - PLANNING NOTICE

   Ref: RH518740
   Posted on: Wed 02 Jul 2014

   LL16 3RJ

   NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

   View PDF

  • Planning Applications - PLANNING

   Ref: RH518743
   Posted on: Wed 02 Jul 2014

   LL15 1YN

   NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

   View PDF

Featured Businesses

View all adverts