ad

Advertisement

Latest Notices

  645 found

  • Planning Applications - PLANNING NOTICE

   Ref: RH521250
   Posted on: Wed 20 Aug 2014

   LL15 1YN

   NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.

   View PDF

  • Planning Applications - Notice Under Regulation 19 of the Town and Country Planning

   Ref: OS464370
   Posted on: Fri 15 Aug 2014

   SY16

   Notice Under Regulation 19 of the Town and Country Planning

   View PDF

  • Planning Applications - PLANNING NOTICE

   Ref: RH520965
   Posted on: Wed 13 Aug 2014

   LL15 1YN

   NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

   View PDF

  • Planning Applications - PLANNING

   Ref: RH520966
   Posted on: Wed 13 Aug 2014

   LL15 1YN

   NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

   View PDF

  • Planning Applications - PLANNING

   Ref: RH520264
   Posted on: Wed 30 Jul 2014

   LL15 1YN

   RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod. NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above. Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn y llyfrgelloedd lleol priodol neu yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych cyn 30 Gorfennaf 2014 tan 20 Awst 2014 neu drwy ein gwefan: www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio. Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 20 Awst 2014. Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn ei

   View PDF

Featured Businesses

View all adverts